26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานระยอง เจ้าหน้าที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา นำทีมโดย นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา นายสิทธิโชค ชาติมาลา หัวหน้าฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ประชุมสรุปความเห็นการออกแบบโครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลง ขนานกับคลองชลประทานสายสองและสะพานข้ามคลองชลประทาน

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com