วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการกองแผนงาน และ นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกำจัดวัชพืช ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล (ผส.ชป.11) ผคบ.รังสิตใต้ ผคป.ปทุมธานี ศูนย์ 6 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงผลการดำเนินงาน

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com