นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ พินทอง  นายพัชรินทร์  พิมพ์สิงห์  นายคงฤทธิ์ สุภักดี วิศวกรชลประทานชำนาญการ และนายปิยวัฒน์ จำปาทิพย์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ์ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com