วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสิทธิโชค ชาติมาลา กช.บอ. พร้อมด้วยนายพูลสวัสดิ์ แก้ววิมุติ ที่ปรึกษาฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการใช้พื้นที่ด้านชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การขออนุญาตใช้น้ำ การขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทานและที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การจัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ในโครงการฝึกอบรมยกระดับการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หลักสูตร การบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 9

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com