โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและปรับปรุงบำรุงรักษา

คำสั่งคณะทำงานฯ

  • ข้อเสนอของโครงการฯ
  • ความเป็นมาและรายละเอียดโครงการ
  • แผนการดำเนินงาน
  • สรุปย่อการจัดทำระบบฐานข้อมูล
  • Power point ชี้แจงโครงการ
  • แบบฟอร์มจัดทำระบบฐานข้อมูล
  • Data-Dict

ความก้าวหน้าของโครงการฯ

Irrigation Map

วิดีโอแนะนำการจัดทำข้อมูลโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา

1.การนำ Excel เข้าโปรแกรม Qgis

2.การเปลี่ยนระบบพิกัด 

3.การเปิด google-map

4.การเปิดแผนที่ทางทหาร

5.การสร้างเส้นคลองชลประทาน

 

6.การต่อเส้นคลอง

7.การสร้างจุดอาคารชลประทาน 

8.การลบฟีเจอร์

9.การแก้ไข Attribute 

10.การเตรียมไฟล์ upload

11.การอัพโหลด shapefile ขึ้น Irrimap

Irrigation map

File PowerPoint การใช้งาน Qgis ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 

คู่มือการใช้งาน Qgis1 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.imd-rid.com